วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ความแตกต่างระหว่างข้าราชการ กับ พนักงานมหาวิทยาลัย


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ29 พฤษภาคม 2555 08:29

    อยากให้ดูเรื่องการโอนย้ายข้ามมหาวิทยาลัยด้วยครับ

    ตอบลบ