วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ "เหลียวหลังแลหน้าพนักงานมหาวิทยาลัย" # อุดรธานี


แถลงการณ์เครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่ 1


ประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติหรือเกณฑ์กลางในการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่....ประชาคมอาเซียน และอนาคตของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา # อุบลราชธานี