วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

เชิญชวนพี่น้องพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน


สรุปรายรับ-รายจ่าย งานเสวนาทางวิชาการ “เหลียวหลัง แลหน้า 13 ปี พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555

รายได้
1. รายได้จากผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า (200 บ. X 66 คน) 13,200 บาท
2. รายได้จากผู้ที่ลงทะเบียนหน้างาน (200 บ. X 12 คน) 2,400 บาท
3. รายได้จากผู้ที่ลงทะเบียนหน้างาน (100 บ. X 15 คน) 1,500 บาท
4. เงินบริจาค 7,800 บาท
รวมรายได้ 24,900 บาท

รายจ่าย
1. ค่าอาหารว่าง (35 บ. X 170 คน) 5,950 บาท
2. ค่ากาแฟ (5 บ. X 50 คน) 250 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน (45 บ. X 170 คน) 7,650 บาท
4. ค่าสาธารณูปโภค 4,725 บาท
5. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 1,400 บาท
6. ค่าไวนิลติดหน้าอาคาร 1,900 บาท
7. ค่าตัวอักษรโฟมติดบนเวที 1,000 บาท
8. ค่าบันทึกเทปวิดีโอ 880 บาท
9. ค่าของที่ระลึกพระรูปพระเจ้าตากสิน (550 บ. X 4 คน) 2,200 บาท
ค่าของที่ระลึกข้าว (200 บ. X 3 คน) 600 บาท
10. ค่าถอดเทปและพิมพ์งานเสวนา 1,500 บาท
11. ค่าถ่ายเอกสาร 1,225 บาท
รวมรายจ่าย 29,280 บาท

รายได้ต่ำรายจ่าย - 4,380 บาท
หมายเหตุ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ยกเว้นค่าบำรุงสถานที่ให้เป็นเงินจำนวน 5,315 บาท

1 ความคิดเห็น:

  1. ลงทะเบียนช้าสุด วันพุธ 28 มีค ครับ ผู้รับผิดชอบเรื่องอาหารจะได้จัดเตรียมได้

    ตอบลบ