วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ อนาคตการอุดมศึกษาไทย ภายใต้ระบบการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย # เชียงราย

2 ความคิดเห็น:

  1. อ.เก่งครับ เวลาเปลี่ยน แล้ว
    เปลี่ยนป้ายได้ไหมครับ
    เดี๋ยวสับสน กัน

    ตอบลบ