วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญร่วมระดมสมทบกองทุนเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


 • บัญชีเครือข่ายฯ โดยมีเหรัญญิก 3 ท่าน คือ
 1. อ.วิศรุต เพชรจำรัส
 2. ผศ.ไพบูลย์ บุบผา
 3. อ.ปรีชา สังเกตชน
 • แสดงบัญชี
 1. ณ วันที่ 23 เมษายน 2555
 2. ณ วันที่ 24 เมษายน 2555
 • รายนามผู้สมทบทุน
 1. ...  500 บาท 
 2. ...  1000 บาท
 3. ดร.เฟื่องอรุณ 1000 บาท
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น